Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

H ιστοσελίδα  https://www.dapeda.net είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα») που δημιούργησε και χρησιμοποιεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Διονύσιος Τζερουνιάν», που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κύπρου 11, ΤΚ: 12132 με Α.Φ.Μ. 046463269 και Δ.Ο.Υ. Περιστερίου , email: [email protected] , τηλ.: 210-5750382, 210-5775820 και στην οποία (εφεξής χάριν συντομίας η  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα dapeda το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.dapeda.net. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής καλούμενος «χρήστης» ή «πελάτης» συνεπάγεται ότι συναινεί και αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους χρήσης ). Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους, τότε οφείλει με δική του  ευθύνη του να διακόψει την επίσκεψη ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως επίσης και κάθε συναλλαγή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τροποποιήσεις όρων-περιεχομένου-τιμών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τoυς όρους χρήσης και συναλλαγών, όπως επίσης και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού  καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγακαίο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες-πελάτες για οποιανδήποτε τροποποίηση μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο (επωνυμία, κείμενα, γραφικά κλπ) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης. Στο https://www.dapeda.net προβάλλονται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους προώθησης των προϊόντων μας και βρίσκονται  υπό την προστασία του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από ακρίβεια στο μέτρο του δυνατού και δεν εγγυάται την ανυπαρξία τυχόν λαθών ή παραλείψεων που έχουν προκύψει εκ παραδρομής και ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη έναντι των χρηστών του https://www.dapeda.net.  Ωστόσο, δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν έχει καμιά υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε  ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον υποψήφιο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά με τη μη διαθεσιμότητά τους. Ως εκ τούτου  στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες) και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ πληροφορίες που προβάλλονται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις των χρηστών

Ο χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.dapeda.net οφείλει να διαβάσει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων την πολιτική απορρήτου μας και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτή, έχει την υποχρέωση να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά , αποδεικνύεται ότι την αποδέχεται και παραχωρεί τη συνέναισή του. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.dapeda.net  έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάζει το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου, ενώ οι χρήστες / επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν τη χρήση, αποδεικνύεται ότι συναινούν με την πολιτική απορρήτου. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν πρέπει να κάνουν χρήση/επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr ,πατήστε εδώ.